Köpvillkor
 1. Om dessa villkor
  • Dessa allmänna villkor gäller då du ingår avtal om prenumeration på Pilgrim.
   Avtalet om prenumeration ingås med Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby (EKiBS) org. nr. 802447-5645, Klostergatan 46, 582 23 Linköping
 2. Kontakta oss.
  • Om du har några frågor om dessa leverans- och avtalsvillkor är du välkommen att kontakta oss på info@tidskriftenpilgrim.se, via vårt kontaktformulär, eller 073-068 54 88. Vår adress är Klostergatan 46, 582 23 Linköping.
 3. Köp av prenumeration
  • För att få köpa en prenumeration av oss behöver du godkänna dessa leverans- och avtalsvillkor.
  • Du som ingår avtal i egenskap av konsument behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få ingå avtal om Prenumeration med oss.
  • När du har slutfört din beställning av en prenumeration skickar vi en orderbekräftelse via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och EKiBS ett avtal om köp av prenumerationen. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med oss.
  • Vi har rätt att neka en beställning av en Prenumeration, till exempel om du har angivit felaktiga uppgifter, om du inte uppfyller villkoren i punkten 3.b, eller om beställningen på någon annan grund inte går att uppfylla.
 4. Våra prenumerationer
  • Alla prenumerationer kan beställas för ett år eller tillsvidareprenumeration.
  • Tillsvidareprenumerationer innebär att tidningen levereras fram till dess att du säger upp Prenumerationen.
  • Betalning görs årsvis.
 5. Distribution
  • EKiBS strävan är att tidningarna ska levereras utan störningar. En absolut garanti kan inte utställas och vi ber dig som läsare att kontakta oss vid eventuella störningar i distributionen. Vårt ekonomiska ansvar sträcker sig till de av dig anmälda uteblivna tidningar och deras kostnad, och innebärande förlängning av prenumerationen med lika många dagar tidningarna uteblivit. Reklamation av utebliven tidning ska vara EKiBS tillhanda inom två veckor.
  • Prenumerationer utanför Sverige
   • Vi levererar våra tidskrifter både inom och utanför Sverige. Om du vill göra en beställning av en prenumeration utanför Sverige gör du det genom att kontakta oss via e-post eller genom att registrera dig för en prenumeration via vår hemsida. För prenumerationer utanför Sverige kan kostnader för porto tillkomma.
 6. Premier
  • För vissa Prenumerationer kan vi komma att erbjuda en premie (”Premie”) när du ingår avtal om Prenumeration med oss. Premier som ingår i ett avtal om Prenumeration levereras efter att du har betalat för Prenumerationen. Fraktkostnad för Premien kan tillkomma och visas i dessa fall i samband med din beställning av Prenumerationen. Vi levererar inte Premier utanför Sverige.
  • Om en Premie tar slut har EKiBS rätt att ersätta Premien med en motsvarande produkt.
 7. Priser
  • Vid beställning av en Prenumeration gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i samband med erbjudandet av Prenumerationen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK).
  • Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter. Totalpris för din Prenumeration visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.
  • Om priset eller informationen om en Prenumeration är felaktigt och du insåg eller borde ha insett detta, kommer det felaktigt priset eller informationen inte att gälla för Prenumerationen. Om du har beställt en Prenumeration som hade fel pris kommer vi att kontakta dig och invänta ditt godkännande innan avtal om Prenumeration ingås.
 8. Betalning
  • Betalningen av din Prenumeration sker i förskott. Vi erbjuder olika betalningsalternativ för våra Prenumerationer. Vilka betalningsalternativ som vi erbjuder framgår i samband med att du ingår avtalet om Prenumeration. Läs mer om vilka betalningsalternativ vi erbjuder nedan.
  • Vi och våra betaltjänstleverantörer förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för beställningen av Prenumerationen. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ framgår vid beställningen.
  • Om betalningen uteblir eller inte sker i rätt tid kan EKiBS komma att skicka en påminnelse till dig. Om du inte betalar fakturan från oss i tid har vi också rätt att makulera din beställning av Prenumerationen.
  • Faktura
    Som konsument har du möjlighet att betala för din prenumeration via faktura
  • Kreditkort
    Som konsument har du möjlighet att betala via betal- eller kreditkort
  • Autogiro
    Som konsument har du möjlighet att betala för din Prenumeration via autogiro. Vid betalning via autogiro delas din betalning upp månadsvis och debiteras direkt från ditt angivna bankkonto. Du måste själv anmäla till EKiBS att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver EKiBS ditt och bankens medgivande. Om EKiBS inte får sådant medgivande inom sju dagar från din begäran att betala med autogiro kommer du istället att få en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor.
 9. Leverans av prenumeration
  • En fysisk Prenumeration levereras till den adress som du har angett vid beställningen.
  • Det tillkommer ingen fraktkostnad för Prenumerationer om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. För leveranser utanför Sverige tillkommer dock ett tillägg för porto.
 10. Ångerrätt
  • Om du ingår avtal om en Prenumeration i egenskap av konsument har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar.
  • Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en fysisk Prenumeration ska du meddela EKiBS inom 14 dagar från det att du har tagit emot det första tidningsexemplaret i din Prenumeration. Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en digital prenumeration ska du meddela EKiBS inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.
  • Om du vill ångra din Prenumeration ska du kontakta vår kundservice på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 10.b ovan innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.
  • Om du ångrar ditt köp av Prenumerationen kommer vi att återbetala vad du har betalat för Prenumerationen.
  • Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag som du meddelade att du vill ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
 11. Information om prenumeration och premier
  • Vi reserverar oss för eventuella bild- eller skrivfel i samband med erbjudande av Prenumerationer, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt beskrivningar av innehåll och Premier. EKiBS har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen.
  • Bilder som visar Prenumerationer och Premier på våra hemsidor, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.
  • Vår tidning och allt dess innehåll ägs av EKiBS eller våra avtalsparter. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.
 12. Hantering av personuppgifter
  • EKiBS hantering av personuppgifter finner du här https://ekibs.se/kontakt
  • Bilder som visar Prenumerationer och Premier på våra hemsidor, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.
  • Vår tidning och allt dess innehåll ägs av EKiBS eller våra avtalsparter. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.
 13. Force Majeur
  • Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller om utövandet av våra skyldigheter väsentligen försvåras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Du har dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.
 14. Ändringar i prenumerationen
  • Vi har rätt att ändra priset och utgivningsfrekvensen för våra Prenumerationer. Sådana ändringar börjar gälla när du genomför en ny beställning av Prenumerationen eller när du betalar en förnyelseavi och därmed ingår ett nytt avtal om Prenumeration med oss.
  • Om förändringar sker under en pågående Prenumeration, till exempel att utgivningsfrekvensen förändras, kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan en sådan förändring. Vid en sådan förändring har du rätt att säga upp ditt avtal om Prenumeration hos oss.
 15. Ändringar i villkoren
  • Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för din beställning gäller alltid för det avtalet. Ändringar i Villkoren träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför en ny beställning av en Prenumeration och i samband med förnyelse.
  • Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.
 16. Tillämplig lag och tvister
  • Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.
  • Om du har några frågor om din Prenumeration, angående reklamationer eller ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan.
  • Du har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http:// ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.