Köpvillkor
 1. Allmänt
  • Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för beställningar av prenumerationer och digitala tjänster via Svenska Bioenergiföreningens Service AB (”SVEBIO”) org nr. 556232-3682 och dess varumärken Bioenergi, bioenergitidningen.se och Bioenergy International.
  • De allmänna villkoren gäller mellan kunden (som hädanefter benämns ”kunden”) och Svenska Bioenergiföreningens Service AB med dess varumärken (som hädanefter benämns ” Bioenergi tidningen och Bioenergy International”).
 2. Beställningar
  • Genom att kunden beställer en prenumeration och/eller digital tjänst accepterar kunden organisationens Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa.
 3. Orderbekräftelse
  • Då Svenska Bioenergiföreningens Service AB mottar en beställning sänds en orderbekräftelse till kunden via e-post. Orderbekräftelsen informerar kunden om vad för slags prenumeration som är beställd, dess pris och bekräftar detta.
 4. Betalning och betalningsvillkor ny prenumeration
  • Beställningen är bindande och betalning sker mot avi med 30 dagars betalningstid, med kort eller Swish.
 5. Priser
  • Belopp anges exklusive och inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen informeras om det totala priset inklusive moms och andra eventuella avgifter.
 6. Kortbetalning
  • Kortbetalning sköts av Swedbank Pay. Accepterade kredit- och betalkort är Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av betalkort sker direkt vid köp.
 7. Förnyelse av befintlig prenumeration
  • Alla Svenska Bioenergiföreningens Service ABs prenumerationer förutom ”prova på”-kampanjer är självavslutande d.v.s. kunden måste själv förnya sin prenumeration för att prenumerationen inte ska avslutas. Svenska Bioenergiföreningens Service AB skickar tre aviseringar om förnyelse av prenumeration innan avslut.
  • ”Prova på”-kampanjer förlängs automatiskt och övergår till en ordinarie prenumeration med ett ordinarie pris per månad om inte kunden säger upp prenumerationen. Prenumeration kan avslutas av kunden när som helst. Redan inbetald månadsavgift betalas inte tillbaka.
 8. Innehåll och upphovsrätt
  • Det ingår i Svenska Bioenergiföreningens Service AB utvecklingsarbete att kontinuerligt ändra och omstrukturera innehållet i tjänsterna. Ändringarnas syfte att förbättra tjänsterna. Vid omfattande förändringar kommer Svebio att informera kunden om sådant arbete.
  • Innehållet är skyddat av upphovsrätten vilket betyder att det inte är tillåtet att vidarebefordra, kopiera eller på annat sätt sprida materialet utan särskilt medgivande. Kunden har således inte rätt att vidaredistribuera innehållet genom elektroniska kopior, överföring av innehåll via e-post, annan digital överföring, fax eller annat kommunikationsmedel.
  • Då det gäller digitala användare får innehållet användas av en personlig användare per registrering. Fysiska tidningar får kunden nyttja i enlighet med praxis avseende tryckta tidningar.
  • Kunden har inte rätt att lägga innehållet på publik hemsida, interna intranät eller länka till innehåll utan särskild överenskommelse med Svenska Bioenergiföreningens Service AB
  • Artiklar som publicerar på sajterna får delas via dess länk eller delningsknappar för sociala medier på sajten.
 9. Lösenord och inloggning
  • Inloggningen med lösenord och användaridentitet får inte lämnas vidare till andra användare. Kunden är ansvarig för Svenska Bioenergiföreningens Service AB tjänster inte brukas i strid med dessa Villkor.
 10. Överlåtelse
  • Kunden kan överlåta prenumeration till annan person i samma organisation. Detta ska meddelas till Svebio på mailadressen ekonomi@svebio.se med kundens samt den nya ersättarens kontaktuppgifter.
 11. Behandling av personuppgifter
  • Allmänt
   • Svenska Bioenergiföreningens Service AB hanterar kundregister kopplade till prenumerationer, nyhetsbrev, utbildningar och konferenser. Registren innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefon, leverans- och betalningar- och inköpsuppgifter. Företagets adresser är enbart kopplade till B2B-aktiviteter.
  • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
   • För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så kallad rättslig grund och att man har ett ”specifikt och tydligt” syfte. Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt slutligen intresseavvägning. Det räcker att en av dessa rättsliga grunder gäller.
   • Svenska Bioenergiföreningens Service AB stöder sig, i egenskap av att vara mediaföretag som producerar relevant journalistiskt material som är viktigt för målgrupperna, på intresseavvägning som rättslig grund. Vid insamling eller användning av uppgifter informeras den registrerade.
 12. Integritetspolicy
  • Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), trädde i kraft den 25 maj 2018 och syftar till att stärka den enskildes integritet. Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
   Läs mer om vår integretetspolicy.
 13. Cookies
  • På Svenska Bioenergiföreningens Service AB sajter används cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp och läsas av när du kommer tillbaka till sajten nästa gång. Vi använder cookies för att förbättra funktionen på webbplatserna, till exempel för att göra det möjligt att kommentera artiklar, men också för att kunna mäta hur många som tittat på en sida och styra hur annonser visas. Vill du veta mer om cookies kan få mer information på PTS hemsida.
  • Måste jag acceptera cookies?
   • Om du inte vill att vi eller våra samarbetspartners ska lagra cookies på din dator kan du stänga av möjligheten via din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör kan du bland annat läsa om på Googles supportsidor. Det innebär dock att funktionalitet på sajten begränsas och risken finns att annonser visas på ett felaktigt sätt.
   • Om du tillfälligt vill hindra oss eller andra sajter från att lagra information i cookies till nästa besök kan du använda din webbläsares inkognitoläge, vilket automatiskt raderar all information när du stänger webbläsaren.
   • För frågor kring cookies mejla till info@svebio.se
 14. Kontakt
 15. Juridisk adress
  • Svenska Bioenergiföreningens Service AB
   Kammakargatan 22
   111 40 Stockholm

 1. Vision och verksamhetsidé
  • Svenska Bioenergiföreningens Service AB (Svebio) är en miljöorganisation för företag och privatpersoner. Vi är starkt grundade i våra värderingar. Vi tror på förnybar energi, företagande och fri marknadsekonomi.
  • Svebio talar för generella styrmedel som gynnar alla miljövänliga energislag liksom det gynnar energieffektivisering. Vi är positiva till teknisk utveckling och marknadsekonomi.
  • Svebios vision är att vara den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle.
  • Svebio ska på saklig grund främja och utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt, nationellt och internationellt. Svebio ska därmed ta tillvara medlemmarnas intressen, samt ge erforderlig service.
  • Svebio ska vara en mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare och beslutsfattare.
  • Svebio är en ideell organisation och öppen för alla som vill bidra till att föreningens mål uppfylls.
  • Svebio verkar genom information, opinionsbildning och näringspolitisk påverkan. Informationen sker genom utgivning av tidningen Bioenergi, nyhetsbrevet Bioenerginytt med Bioenergi i Pressen, Bioenergy International, hemsida, rapporter, konferenser och olika typer av informationsmaterial. Opinionsbildningen sker genom debattartiklar och pressmeddelanden. Näringspolitisk påverkan sker genom remissyttranden, uppvaktningar och personliga kontakter med politiker och myndigheter.
  • Svebio verkar för ökad export av svensk bioenergiteknik genom samverkan i olika exportprojekt.